OPC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa realizuje projekt pn. „Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa OPC Sp. z o.o. Sp.K. poprzez opracowanie i wdrożenie strategii CSR” określonego umową o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR nr 23/SPPW/DPP/2014 Szwajcarsko-Polski Program Współpracy.

Wysokość dofinansowania: 17 460,17 CHF

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami Unii Europejskiej.

Szczegółowe informacje na temat Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy: www.programszwajcarski.gov.pl i www.swiss-contribution.admin.ch/poland

CSR

Społeczna odpowiedzialność biznesu (ang. Corporate Social Responsibility, CSR) to odpowiedzialny sposób funkcjonowania firmy w przestrzeni społecznej, ekologicznej i przyrodniczej, to wkład biznesu w realizację polityki zrównoważonego rozwoju gospodarczego oraz taki sposób prowadzenia firmy, w którym celem priorytetowym jest osiągnięcie równowagi między jej efektywnością i dochodowością a interesem społecznym.

Nasza strategia

Strategia OPC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

Nasza strategia CSR ma na celu zarekomendowanie takich działań, które pozwolą wzmocnić wizerunek spółki OPC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa oraz przyczynić się do wdrożenia pozytywnych zmian wpływających korzystnie na środowisko naturalne, zadowolenie naszych pracowników oraz społeczność lokalną i regionalną. Obszary zaangażowania i sposoby działania są zgodne z misją i celami strategicznymi OPC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa.

Cel

Celem bezpośrednim jest wzrost konkurencyjności oraz podniesienie pozytywnego wizerunku Spółki OPC poprzez wdrożenie społecznych standardów prowadzenia biznesu. Naszymi celami strategicznymi są:

I. Środowisko naturalne

– ograniczenie negatywnego wpływu OPC na środowisko naturalne poprzez wdrożenie Systemu Zarządzania Środowiskowego w oparciu o normę ISO 14001:2004.

II. Relacja z personelem

– uskutecznienie standardów społecznych poprzez wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w oparciu o normy PN-N 18:001:2004 i OHSAS 18001:2007

III. Zaangażowanie społeczne

– podwyższenie standardów w relacjach z otoczeniem biznesowym poprzez wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w oparciu o normę ISO/IEC 27001:2005

Jedną z idei CSR, która wpisuje się w idę Spółki OPC jest stosowanie przejrzystych zasad prowadzenia działalności gospodarczej, z uwzględnieniem zasad etyki biznesowej, poszanowania godności pracowników i klientów, jak również dbałość o zrównoważony rozwój. Potencjał OPC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa jest w pełni odpowiedni do wdrożenia działań pozwalających na osiągnięcie celów związanych z ideą społecznej odpowiedzialności biznesu.