OPC jest doświadczonym i pewnym partnerem oferującym swe usługi w zakresie ratownictwa medycznego organizatorom imprez masowych. Nasze zespoły medyczne posługują się nowoczesnym sprzętem i wyposażeniem oraz środkami łączności bezprzewodowej, zgodnymi z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia.

Oferta zabezpieczeń medycznych obejmuje:

  • punkty pomocy medycznej (obsługiwane przez lekarzy i ratowników medycznych, wyposażone w sprzęt medyczny służący do ratowania życia, jak defibrylator i tlen, oraz środki opatrunkowe i podstawowe leki)
  • zespoły wyjazdowe (karetka) w standardzie S – w składzie: lekarz i 2 ratowników medycznych
  • zespoły wyjazdowe (karetka) w standardzie P – w składzie 2 ratowników medycznych
  • patrole piesze ratowników medycznych
  • koordynatora zabezpieczenia medycznego

Zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U.Nr 106 poz. 680 z 1998 roku z późniejszymi zmianami) organizator każdej imprezy, gdzie szacunkowa liczba uczestników wynosi powyżej:

  • 1000 osób – dla imprez na wolnym powietrzu
  • 300 osób – dla imprez w obiektach zamkniętych,

zobowiązany jest zapewnić opiekę medyczną uczestnikom imprezy. Szczegóły reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej.

W celu zamówienia ustalenia szczegółów organizacyjnych oraz oferty zabezpieczenia medycznego prosimy o kontakt email pod adresem: biuro@opc.med.pl, lub telefonicznie: 12 430 22 08.