Pielęgniarska opieka domowa w OPC to dbałość o komfort i stan zdrowia podopiecznego.

Świadczenia pielęgnacyjne realizujemy dla osób, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności lub innej przyczyny wymagają pomocy wykwalifikowanej pielęgniarki. Usługi te, są świadczone w miejscu zamieszkania chorego.

Dbamy o bezpieczeństwo i zadowolenie naszych podopiecznych. Podczas pierwszego spotkania, koordynator zespołu pielęgniarek przeprowadza szczegółową analizę potrzeb i zaleceń lekarskich dotyczących opieki nad pacjentem w domu oraz wspólnie z rodziną lub opiekunem układa plan opieki.

W celu zamówienia opieki pielęgniarskiej, należy się skontaktować z Kierownikiem Opieki Długoterminowej OPC, pod numerem telefonu: 519 316 850.