Od 2013 roku OPC realizuje Pielęgniarską Opiekę Długoterminową Domową w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Aktualnie nasze pielęgniarki zabezpieczają pomoc medyczną dla pacjentów zamieszkałych w Krakowie, powiecie krakowskim oraz wielickim.

Do objęcia opieką konieczne jest skierowanie wystawione przez lekarza opieki zdrowotnej.

W celu objęcia opieką należy skontaktować się z Kierownikiem Opieki Długoterminowej OPC, pod numerem telefonu 519 316 850.