OPC świadczy usługi w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej nieprzerwanie od 1 stycznia 2010 roku.

Od 1 października 2017 r. obsługujemy łącznie ponad 1 milion osób zamieszkałych na terenie województw, małopolskiego oraz dolnośląskiego.

W ramach usług ambulatoryjnych wykonujemy konsultacje lekarskie oraz pielęgniarskie, a w zakresie usług wyjazdowych realizujemy wizyty domowe lekarzy, pielęgniarek w miejscu zamieszkania pacjenta, a w przypadku konieczności transport karetką do szpitala.

Marka ambulatorium24 zarządzana jest przez OPC Sp. z o.o. Spk. – największego w Małopolsce świadczeniodawcę usług w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej oraz transportu sanitarnego w POZ. Świadczenia te realizujemy zarówno w oparciu o umowę z oddziałami Narodowego Funduszu Zdrowia, jak i w ramach podwykonawstwa dla szpitali sieciowych. Obecnie OPC obsługuje 23% rynku medycznego w zakresie NiŚOZ w Małopolsce.

ambulatorium24, obok ambulans24, wizytydomowe24 oraz krew24 jest jedną z czterech marek należących do OPC Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.