W OPC oferujemy profesjonalny transport medyczny osób chorych, niepełnosprawnych, wymagających skorzystania ze specjalistycznego środka transportu medycznego. Zapewniamy karetki spełniające normy europejskie, w standardzie podstawowym (P) i specjalistycznym (S). Zamówienia realizujemy na terenie Polski i całej Europy.

Jednostkom szpitalnym oferujemy przewóz krwi, gwarantując przy tym najwyższe standardy jakości, transportując krew pojemnikach medycznych specjalnie do tego przystosowanych, pozwalających na stałe monitorowanie temperatury przewożonego materiału.

Pracujemy dla prywatnych i państwowych jednostek medycznych, w tym szpitali, przychodni i gabinetów specjalistycznych, ośrodków medycznych i rehabilitacyjnych, firm ubezpieczeniowych. Współpracujemy z fundacjami oraz instytucjami rządowymi i pozarządowymi.

Zespół ambulans24 to grono kilkuset osób posiadających wieloletnie doświadczenie, to: pielęgniarki, ratownicy medyczni, lekarze wielu specjalności, kierowcy z praktyką w pracy w zespołach ratownictwa medycznego oraz jednostek straży pożarnej.

W celu ustalenia szczegółów współpracy, prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 12 430 22 08 lub email pod adresem: biuro@opc.med.pl