W OPC oferujemy profesjonalny transport medyczny osób chorych, niepełnosprawnych, wymagających skorzystania ze specjalistycznego środka transportu medycznego. Zapewniamy karetki spełniające normy europejskie, w standardzie podstawowym (P) i specjalistycznym (S). Zamówienia realizujemy na terenie Polski i całej Europy.

Jednostkom szpitalnym oferujemy przewóz krwi, gwarantując przy tym najwyższe standardy jakości, transportując krew pojemnikach medycznych specjalnie do tego przystosowanych, pozwalających na stałe monitorowanie temperatury przewożonego materiału.

Pracujemy dla prywatnych i państwowych jednostek medycznych, w tym szpitali, przychodni i gabinetów specjalistycznych, ośrodków medycznych i rehabilitacyjnych, firm ubezpieczeniowych. Współpracujemy z fundacjami oraz instytucjami rządowymi i pozarządowymi.

Zespół ambulans24 to grono kilkuset osób posiadających wieloletnie doświadczenie, to: pielęgniarki, ratownicy medyczni, lekarze wielu specjalności, kierowcy z praktyką w pracy w zespołach ratownictwa medycznego oraz jednostek straży pożarnej.

Usługi transportu medycznego oferujemy również pacjentom indywidualnym. Aby zamówić taką usługę, należy skontaktować się z Całodobową Centralą Alarmową OPC pod numerami tel. 12 356 55 55 lub 12 410 99 99.