Spółka OPC została utworzona w roku 2009 z przeznaczeniem do realizacji świadczeń opieki całodobowej pod marką ambulatorium24 oraz transportu sanitarnego pod marką ambulans24, dla pacjentów krakowskich POZ-ów.

Od 1 stycznia 2010 roku Spółka rozpoczęła udzielanie świadczeń w tych zakresach, początkowo obsługując populację 250 tys. osób w zakresie transportu POZ oraz prowadząc 3 ambulatoria opieki całodobowej. Dwa na terenie Krakowa (przy ul. Galla 24 i Al. Pokoju 4) oraz jedno w Proszowicach, zlokalizowane na terenie Szpitala Powiatowego przy ul. Kopernika 13.

W roku 2011, po wygraniu konkursów ogłaszanych przez MOW NFZ, OPC znacznie powiększyła zakres swojej działalności, uruchamiając od 1 marca 10 ambulatoriów nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na terenie Małopolski. Ówczesne placówki zlokalizowane były głównie na terenie Krakowa (ul. Galla 24, Al. Pokoju 4, ul. Rusznikarska 17, ul. Komorowskiego 12) ale również w powiecie krakowskim (Słomniki i Szyce), w Proszowicach, powiecie wielickim (Gdów i Niepołomice) oraz w powiecie nowosądeckim (Rytro). Populacja objęta opieką nocną zwiększyła się do 800 tys. W transporcie sanitarnym dla POZ od stycznia 2011 roku OPC obsługiwała 380 tys. zadeklarowanych do przeszło 70 praktyk lekarskich. Spółka stała się tym samym największym w Małopolsce świadczeniodawcą realizującym usługi opieki nocnej (zabezpieczając 23% małopolskiego rynku tych świadczeń) oraz transportu sanitarnego w POZ.

W roku 2012, OPC utworzyła spółkę OPC Częstochowa, która od 1 stycznia 2013 r. rozpoczęła udzielanie świadczeń w zakresie transportu sanitarnego w POZ dla przeszło 110 tys. pacjentów zamieszkałych na terenie Częstochowy i okolic. Od tej chwili karetki OPC stacjonowały w dwóch lokalizacjach w Częstochowie, tj. przy ul. Piastowskiej oraz ul. Księżycowej.

W roku 2017, w związku z rewolucyjną zmianą systemu opieki zdrowotnej i wprowadzeniem tzw. Sieci Szpitali, Nocna i świąteczna opieka zdrowotna została w znacznej części przeniesiona do placówek szpitalnych a dotychczasowe umowy ze świadczeniodawcami wygasły z dniem 30 września.

Od 1 października OPC realizuje opiekę nocną i świąteczną w ramach bezpośrednich kontraktów z MOW NFZ w czterech miejscach na terenie Małopolski. Dwa ambulatoria w powiecie wielickim (Gdów i Wieliczka) oraz dwa w powiecie krakowskim (Radziszów i Skawina).

Ponadto, w ramach podwykonawstwa, głównie dla szpitali sieciowych OPC prowadzi 11 ambulatoriów opieki nocnej zlokalizowanych na terenie Krakowa, powiatu krakowskiego, chrzanowskiego, wielickiego, Tarnowa, powiatu nowosądeckiego oraz Wrocławia. Aktualnie mamy pod opieką ponad 1 milion pacjentów.

W transporcie sanitarny w POZ, od roku 2017 obsługujemy ponad 450 tys osób zamieszkałym na terenie Krakowa i okolicznych miejscowości oraz przeszło 120 tys. mieszkańców Częstochowy.

W marcu 2020 roku, OPC po wygranych konkursach, rozpoczęła realizacji świadczeń w zakresie Zespół Transportu Medycznego (ZTM) w ramach których realizuje transport karetkami specjalistycznymi typu „P”, pacjentów w stanach zagrożenia życia wymagających przewiezienia pomiędzy szpitalami, w celu kontynuacji leczenia. Obsadę karetek ZTM stanowią ratownicy medyczni lub inne osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych. Aktualnie OPC zabezpiecza dwa z czterech obszarów na terenie małopolski (Kraków i Jordanów – po 1 zespole ZTM) oraz jeden obszar na terenie Śląska (Jaworzno – 2 zespoły ZTM).

OPC Wykonuje:

Zatrudnia:

Ponadto realizuje: